Nawierzchnia gruntowa na wałach w m. Pyrzyce

Wykonanie nawierzchni gruntowej na Wałach Chrobrego w Pyrzycach
Zamawiający:
Gmina Pyrzyce
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce

Zakres prac:
  • Roboty ziemne
  • Wykonanie ścieżki gruntowej
  • Ciecie sanitarne krzewów
  • Zagospodarowanie terenu zielenią

Zrealizowane projekty