Kompleks boisk w m. Cerkwica

Kompleks boisk sportowo - rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w miejscowości Cerkwica
Inwestor:
Gmina Karnice
ul. 11-go Marca 7
72-343 Karnice

Zakres prac:
  • Dwa boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej wraz z podbudową i systemem drenażowym
  • Bieżnia lekkoatletyczna czterotorowa i dwutorowa o nawierzchni sztucznej wraz z podbudową i systemem drenażowym
  • Skocznia do skoku w dal i trójskoku
  • Nawierzchnie z kostki bet. typu POLBRUK
  • Plac zabaw
  • Ogrodzenie terenu
  • Zagospodarowanie terenu

Zrealizowane projekty