Boisko ul. Broniewskiego w Szczecinie

Boisko wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Broniewskiego w Szczecinie
Zamawiający:
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych
ul. Broniewskiego 9
71-460 Szczecin

Zakres prac:
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Boisko wielofunkcyjne
  • Drogi i chodniki z kostki bet. typu POLBRUK
  • Ogrodzenie zewnętrzne
  • Piłkochwyt
  • Zagospodarowanie terenu zielenią

Zrealizowane projekty