Boisko wielofunkcyjne w Szczecinie

Zagospodarowanie terenu przy ul. Wendeńskiej – Hożej – Żelaznej w Szczecinie
Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 125A
71-080 Szczecin

Zakres prac:

Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne
Boisko wielofunkcyjne
Chodniki z kostki betonowe
Zagospodarowanie terenu zielenią i elementami małej architektury

Zrealizowane projekty