Zagospodarowanie terenu w obrębie ulicy Niepodległości w Barlinku

Zagospodarowanie terenu w obrębie ulic Niepodległości, Różana,Górna, Kozia w Barlinku
Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowe PIAST w Barlinku
ul. Wodna 2
74-320 Barlinek

Zakres prac:
 • Drogi i place manewrowe z kostki bet. typu POLBRUK
 • Parkingi z płyt ażurowych typu MEBA
 • Chodniki z kostki bet. typu POLBRUK
 • Mury oporowe żelbetowe
 • Wiata śmietnikowa dwustanowiskowa
 • Nowe oświetlenie ulic
 • Zabezpieczenie skarpy za pomocą gazonów
 • Wykonanie kanalizacji teletechnicznej
 • Modernizacja studni kanalizacji deszczowej
 • Schody terenowe wraz z poręczami
 • Zagospodarowanie terenu

Zrealizowane projekty