MIEJSCE SPOTKAŃ na Zawadzkiego w Szczecinie

MIEJSCE SPOTKAŃ na Zawadzkiego w Szczecinie
Zamawiający:
ZBiLK Szczecin
pl. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Zakres prac:

Roboty rozbiórkowe
Budowa nowych miejsc wypoczynku
Zagospodarowanie terenu zielenią
Budowa placu zabaw
Budowa oświetlenia solarnego

Zrealizowane projekty