Skwer przy ul. Bema w Szczecinie

Skwer przy ul. Bema w Szczecinie
Inewstor:
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 125A ,
71 - 080 Szczecin

Zakres prac:
  • Roboty porządkowe
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Urządzenia fitness
  • Street work
  • Chodniki wg. aranżacji

Zrealizowane projekty