Zagospodarowanie terenu parku im. M. Matysiaka w Pyrzycach
Zamawiający:
GMINA PYRZYCE
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce

Zakres prac:

Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne
Alejki z kruszywa gnejsowego
Elementy muzyczne
Zagospodarowanie terenu zielenią wraz z elementami małej architektury

Zrealizowane projekty