Budowa chodników w m. Łubianka

Budowa chodników w m. Łubianka
Inwestor:
ZZDW
Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
ul. Stargardzka 42
74-200 Pyrzyce

Zakres prac:
  • Nawierzchnia chodników i wjazdów z kostki bet. typu POLBRUK
  • Budowa nowej kanalizacji

Zrealizowane projekty