Budowa ul. Pokoju w Gorzowie Wlkp.

Budowa ulicy Pokoju w Gorzowie Wlkp.
Zamawiający:
Strabag Sp. z o.o.
ul. Brechta 7
03-472 Warszawa

Zakres prac:
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Frezowanie nawierzchni betonowych i bitumicznych
  • Chodniki z kostki bet. typu POLBRUK
  • Dostosowanie istn. parkingów i chodników do nowej niwelety drogi
  • Droga i wjazdy bez warstw bitumicznych
  • Parkingi z kostki betonowej typu POLBRUK
  • Ścieki uliczne z kostki betonowej

Zrealizowane projekty