ul. Nowokrakowska w Szczecinie

Budowa ulicy Nowokrakowskiej w Szczecinie
Zamawiający:
Strabag Sp. z o.o.
ul. Brechta 7
03-472 Warszawa

Zakres prac:
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Ścieżki rowerowe z kostki bet. typu POLBRUK
  • Chodniki z płyt betonowych 50x50cm
  • Droga i parkingi z kostki bet. typu POLBRUK
  • Zatoki z kostki kamiennej
  • Ścieki uliczne z kostki kamiennej
  • Wykonanie rowów melioracyjnych
  • Zagospodarowanie terenu zielenią
  • Wykonanie muru oporowego

Zrealizowane projekty