Zakres działalności

Przedsiębiorstwo Budowlane ISOBAU-POLSKA oferuje usługi w następującym zakresie:
ROBOTY DROGOWE
 • Budowa i remonty dróg, parkingów, ciągów pieszych w pełnym zakresie wraz z podbudową i infrastrukturą towarzyszącą
 • Budowa nawierzchni z bruku o dowolnym kształcie i kolorze
 • Modernizacja konstrukcji nawierzchni drogowych
 • Wzmacniane nawierzchni dróg, skarp z wykorzystaniem geosyntetyków i elementów prefabrykowanych
 • Wykonywanie masowych robót ziemnych i wykopów fundamentowych
 • Wykonywanie rowów melioracyjnych wraz z umocnieniem dna i skarp
 • Oznakowanie ulic poziome i pionowe
 • Remonty i modernizacje mostów drogowych i przepustów pod drogami

EKOLOGIA, WYSYPISKA ODPADÓW
 • Budowa wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych z wykorzystaniem geosyntetyków
 • Rekultywacja terenów skażonych
 • Zagospodarowanie terenów zielonych

BOISKA SPORTOWE
 • Budowa boisk sportowych do gry w piłkę nożną o nawierzchniach sztucznych i naturalnych
 • Budowa kortów tenisowych i boisk do koszykówki o nawierzchniach sztucznych
 • Wykonywanie robót towarzyszących tj. drenaż, kanalizacja deszczowa, nawodnienie terenu
 • Place zabaw dla dzieci

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
 • Kompleksowa realizacja obiektów budownictwa przemysłowego, specjalistycznego, ogólnego,
 • Montaż konstrukcji żelbetowej i stalowej
 • Projektowanie, nadzór inwestorski, doradztwo techniczne

USŁUGI SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE
 • Najem i dzierżawa sprzętu budowlanego

Zrealizowane projekty

Park Matysiaka w Pyrzycach
Zagospodarowanie terenu parku im. M. Matysiaka w Pyrzycach
Plac ul. Dworcowa w Dobrzanach
UTWARDZENIE PLACU PRZY UL. DWORCOWEJ W DOBRZANACH
Rekreacja Barnim gm. Warnice
Zagospodarowanie boiska sportowego oraz terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Barnim, gm. Warnice