ul. Noakowskiego w m. Szczecin

Wykonanie miejsc parkingowych i chodników przy ul. Noakowskiego w m. Szczecin
Inewstor:
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1,
70 - 302 Szczecin

Zakres prac:
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Parkingi z kostki bet. typu POLBRUK
  • Chodniki gruntowe
  • Chodniki z kostki bet. typu POLBRUK
  • Zagospodarowanie terenu zielenią

Zrealizowane projekty