Budowa parkingów w Szczecinie

Budowa dróg i parkingów w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza i Jana Chryzostoma Paska
Inewstor:
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1,
70 - 302 Szczecin

Zakres prac:
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Parkingi z kostki bet. typu POLBRUK ul. Jana Kazimierza
  • Droga i parking z kostki bet. typu POLBRUK ul. Jana Chryzostoma Paska
  • Chodniki z kostki bet. typu POLBRUK
  • Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Jana Kazimierza
  • Zagospodarowanie terenu zielenią

Zrealizowane projekty