Zagospodarowanie terenu Szczecin Zdroje

Zagospodarowanie terenu przy ul. Piechoty, Walecznych, Batalionów Chłopskich w Szczecinie
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa DĄB
ul. Rydla 71A
70-783 Szczecin

Zakres prac:
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Chodniki z kostki bet. typu POLBRUK
  • Parkingi z płyt bet. ażurowych
  • Droga z nawierzchni bitumicznej
  • Piłkochwyt
  • Zagospodarowanie terenu zielenią

Zrealizowane projekty