Boisko i plac zabaw w Stargardzie Szczecińskim

Zespół rekreacyjno-sportowy przy ulicy Struga w Stargardzie Szczecińskim
Zamawiający:
Gmina Miasto Stargard Szczeciński
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard Szczeciński

Zakres prac:
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Plac zabaw
  • Budowa boiska do koszykówki
  • Elementy zagospodarowania
  • Chodniki wg. aranżacji
  • Ogrodzenie terenu
  • Zagospodarowanie terenu zielenią

Zrealizowane projekty