Przepust drogowy ul. Sadowa w m. Stargard Szczeciński

Przepust drogowy ul. Sadowa w m. Stargard Szczeciński
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard Szczeciński

Zakres prac:
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Wykonanie nowego przepustu z rur PEHD
  • Umocnienie skarp z kostki bet. typu POLBRUK
  • Umocnienie dna kamieniem polnym
  • Wykonanie rowów melioracyjnych
  • Zagospodarowanie terenu zielenią

Zrealizowane projekty