Budowa ul. Magnolii w Wołczkowie

Budowa ul. Magnolii w Wołczkowie
Zamawiający:
Gmina Dobra Szczecińska
ul. Szczecińska 16A 72-003 Dobra

Zakres prac:
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Pobocza z płyt bet. ażurowych
  • Drogi z kostki bet. typu POLBRUK
  • Spowalniacze z kostki bet. typu POLBRUK
  • Kanalizacja deszczowa
  • Oznakowanie drogowe
  • Zagospodarowanie terenu zielenią

Zrealizowane projekty