Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem w m. Laskowo

Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem we wsi Laskowo, gmina Przelewice
Inwestor:
Gmina Biblioteka Publiczna w Przelewicach
Przelewice 63A
74-210 Przelewice

Zakres prac:
  • Budynek Biblioteki Publicznej
  • Plac zabaw
  • Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej wraz z podbudową betonową i systemem odwodnienia
  • Piłkochwyty i sprzęt sportowy na boisku do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej
  • Nawierzchnie z kostki bet. typu POLBRUK
  • Ogrodzenie terenu
  • Zagospodarowanie terenu

Zrealizowane projekty