Ul. Walecznych w Szczecinie

Zagospodarowanie terenu przy ul. Walecznych oraz ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa DĄB
ul. Rydla 71A
70-783 Szczecin

Zakres prac:
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Chodniki z kostki bet. typu POLBRUK
  • Parking o nawierzchni utwardzonej kruszywem kamiennym
  • Zagospodarowanie terenu zielenią

Zrealizowane projekty