Zagospodarowanie przy ul. Narutowicza w Szczecinie

Zagospodarowanie przy ul. Narutowicza w Szczecinie
Inewstor:
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1,
70 - 302 Szczecin

Zakres prac:
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Roboty drogowe wykonanie dróg chodników i parkingów z kostki kamiennej i kostki betonowej
  • Plac zabaw
  • Elementy zagospodarowania
  • Przebudowa kanalizacji deszczowej
  • Wiata śmietnikowa
  • Zagospodarowanie terenu zielenią

Zrealizowane projekty