Budowa dróg i parkingów w Szczecinie

Budowa dróg parkingów przy ul. Santockiej w Szczecinie
Zamawiający:
Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Jodłowa7 71-114 Szczecin

Zakres prac:
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Parkingi z płyt bet. ażurowych
  • Drogi z kostki bet. typu POLBRUK
  • Rondo z kostki bet. typu POLBRUK
  • Kanalizacja deszczowa
  • Przebudowa istniejącej infrastruktury energetycznej
  • Murek z kostki kamiennej
  • Budowa oświetlenia dróg i parkingów
  • Zagospodarowanie terenu zielenią

Zrealizowane projekty