Zagospodarowanie terenu SM Piast w Barlinku

Zagospodarowanie terenu SM Piast w Barlinku
Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowe PIAST w Barlinku
ul. Wodna 2
74-320 Barlinek

Zakres prac:
  • Drogi i place manewrowe z kostki bet. typu POLBRUK
  • Parkingi z płyt ażurowych typu MEBA
  • Chodniki z kostki bet. typu POLBRUK
  • Wykonanie kanalizacji teletechnicznej
  • Modernizacja studni kanalizacji deszczowej
  • Schody terenowe wraz z poręczami
  • Zagospodarowanie terenu

Zrealizowane projekty