Ścieżka zdrowia SP1 w Stargardzie

Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 1 W Stargardzie
Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 1 W Stargardzie
Gmina Miasto Stargard Szczeciński
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard Szczeciński

Zakres prac:

Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne
Ścieżka zdrowia z nawierzchnią sztuczną
Chodniki z kostki bet. typu POLBRUK
Siłownia fitness
Piłkochwyt
Kanalizacja deszczowa wraz z systemem rozszącającym wody opadowe
Zagospodarowanie terenu zielenią i elementami małej architektury

Zrealizowane projekty