Zielone podwórko Szczecin

Zielone podwórko ul. Krzywoustego 27 Szczecin
Inewstor:
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1,
70 - 302 Szczecin

Zakres prac:
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Plac zabaw
  • Elementy zagospodarowania
  • Chodniki wg. aranżacji
  • Przebudowa kanalizacji deszczowej
  • Ogrodzenie terenu
  • Zagospodarowanie terenu zielenią

Zrealizowane projekty