Wykonanie muru oporowego u zbiegu ul. Marzanny i ul. Starzałowskiej w Szczecinie

Wykonanie muru oporowego u zbiegu ul. Marzanny i ul. Starzałowskiej w Szczecinie
Zamawiający:
ZBiLK Szczecin
pl. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Zakres prac:

Roboty rozbiórkowe istniejącego muru oporowego
Roboty ziemne
Budowa nowego muru oporowego żelbetowego
Chodnik z kostki betonowej typu POLBRUK
Kanalizacja deszczowa
Ogrodzenie terenu

Zrealizowane projekty