Rewitalizacja podwórka ul. Kaszubska w Szczecinie

Rewitalizacja podwórka przy ul. Kaszubskiej w Szczecinie
Zamawiający:
TBS Prawobrzeże Sp. z o.o.
ul. Winogronowa 11F
70-771 Szczecin

Zakres prac:
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Chodniki z kostki bet. typu POLBRUK
  • Budowa kanalizacji deszczowej
  • Zagospodarowanie terenu zielenią

Zrealizowane projekty