Budowa chodnika Sokoliniec - Sicko

Budowa chodnika Sokoliniec - Sicko
Inwestor:
GDDKiA
ul. Boh. Warszawy 33
70-340 Szczecin

Zakres prac:
  • Nawierzchnia chodników z kostki bet. typu POLBRUK

Zrealizowane projekty