Ul. 22-lipca w m. Maszewo

Remont ulicy 22-Lipca w miejscowości Maszewo
Zamawiający:
Urzad Miejski w Maszewie
pl. Wolności 2
72-130 Maszewo

Zakres prac:
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Chodniki z kostki bet. typu POLBRUK
  • Wjazdy z kostki bet. typu POLBRUK
  • Ścieki chodnikowe

Zrealizowane projekty