Pomost przy jeziorze Babińskim

Pomost przy jeziorze Babińskim w Babinie
Zamawiający:
Gmina Bielice
ul. Niepokalanej 34
Bielice

Zakres prac:

Palowanie
Pomost o konstukcji stalowo - drewnianej
Oświetlenie solarne
Chodniki z kostki bet. typu POLBRUK
Ładowarka solarna
Wykonanie muru oporowego
Zagospodarowanie terenu zielenią i elementami małej architektury

Zrealizowane projekty