Przebudowa ul. Leśnej w Trzebieży

Przebudowa ul. Leśnej w Trzebieży
Zamawiający:
FDO Sp. z o.o.;
Leśno Górne 11
72-004 Tanowon

Zakres prac:
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Chodniki z kostki bet. typu POLBRUK
  • Podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne
  • Pobocza z destruktu asfaltowego i płyt typy YOMB
  • Krawężniki na ławie betonowej z oporem
  • Wzmacnianie skarp geokratą
  • Wykonanie fundamentów pod mury oporowe
  • Zagospodarowanie terenu zielenią

Zrealizowane projekty