Kompleks boisk ORLIK 2012 w Tanowie

Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje Boisko ORLIK 2012" przy ul. Szkolnej w Tanowie
Inwestor:
Gmina Police
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

Zakres prac:
  • Boisko do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej wraz z podbudową i systemem drenażowym
  • Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej wraz z podbudową i systemem drenażowym
  • Zaplecze socjalne kontenerowe
  • Oświetlenie terenu i boisk
  • Nawierzchnie z kostki bet. typu POLBRUK
  • Ogrodzenie terenu
  • Zagospodarowanie terenu
  • Droga dojazdowa

Zrealizowane projekty