Zagospodarowanie terenu jeziora Czarne

Zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Czarne w miejscowości Czarnowo
Zamawiający:
Gmina Kozielice
Kozielice 73
74-204 Kozielice

Zakres prac:

Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne
Wykonanie plaży
Pieszojezdnia z kostki betonowej
Chodniki z kruszyw
Plac zabaw
Zagospodarowanie terenu zielenią wraz z elementami małej architektury

Zrealizowane projekty