Plac zabaw SP10 Stargard

Plac zabaw SP10 Stargard
Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 10
Ul. Szkolna 2
Stargard

Zakres prac:

Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne
Plac zabaw
Chodniki z kostki bet. typu POLBRUK
Ogrodzenie zewnetrzne terenu
Izolacja fundamentów budynku
Zagospodarowanie terenu zielenią i elementami małej architektury

Zrealizowane projekty