Budowa chodników w m. Kosin

Budowa chodników i wjazdów w miejscowości Kosin
Inwestor:
Gmina Przelewice
Przelewice 75
74-210 Przelewice

Zakres prac:
  • Nawierzchnia z kostki bet. typu POLBRUK
  • Przepust betonowy srednicy 1000mm
  • Zagospodarowanie terenu
  • Oznakowanie pionowe i poziome

Zrealizowane projekty