Droga w m. Niesporowice

Budowa drogi gminnej w miejscowości Niesporowice
Inwestor:
Gmina Pełczyce
Rynek Bursztynowy 2
73-260 Pełczyce

Zakres prac:
  • Nawierzchnia z kostki bet. typu POLBRUK
  • Regulacja studzienek i wpustów ulicznych
  • Zagospodarowanie terenu

Zrealizowane projekty