Tereny rekreacyjne dla STBS w Sczecinie

Tereny rekreacyjne w Szczecinie
Inewstor:
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1,
70 - 302 Szczecin

Zakres prac:
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Place zabaw
  • Elementy zagospodarowania
  • Chodniki wg. aranżacji
  • Trybuny
  • Nawierzchnie sztuczne amortyzujące
  • Zagospodarowanie terenu zielenią

Zrealizowane projekty