Boisko wielofunkcyjne w Stargardzie Szczecińskim

Boisko wielofunkcyjne w Stargardzie Szczecińskim
Zamawiający:
Gmina Miasto Stargard Szczeciński
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard Szczeciński

Zakres prac:
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Boisko wielofunkcyjne
  • Chodniki z kostki bet. typu POLBRUK
  • Siłownia fitness
  • Piłkochwyt
  • Kanalizacja deszczowa wraz z systemem rozszącającym wody opadowe firmy Hauraton
  • Zagospodarowanie terenu zielenią i elementami małej architektury

Zrealizowane projekty