Boisko wielofunkcyjne w Będargowie

Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Będargowo, gmina Pełczyce
Inwestor:
Gmina Pełczyce
Rynek Bursztynowy 2
73-260 Pełczyce

Zakres prac:
  • Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej wraz z podbudową i systemem drenażowym
  • Nawierzchnie z kostki bet. typu POLBRUK
  • Ogrodzenie terenu
  • Zagospodarowanie terenu

Zrealizowane projekty